Socialt arbete och trosfrågor

Sveriges muslimska råd har varit aktiv i regeringens arbete kring Dialog om samhällets värdegrund.

Muslimernas ekonomi

Samarbete med Folksam.

SMR har godkänt Folksams Amanahfond som ett alternativ fört etiskt sparande för muslimer.

Mer om amanahfonden kan du läsa här.

Krisberedskap

Sveriges muslimska råd ingår i den Kris- och katastrofgrupp som bildats hos Nämnden för Statlig Stöd till Trossamfund (SST) och som ska sammankallas vid kriser som starkt påverkar församlingsliv eller samhällsliv.

Under 2013 har vi arbetat aktivt i ett projekt med Islamiska Samarbetsrådets riksorganisationer om krisberedskap. Syftet var att kartlägga medvetandet om krisberedskap och moskélokalernas lämplighet och säkerhet.

sakerhet krisberedskap ikonLäs rapporten ”Säkerhet och Krisberedskap i Sveriges Moskéer” som pdf här.


Här
kan du läsa mer om SST och trossamfundens krisberedskap.

På krisberedskapsområdet samarbetar vi även med andra trossamfund genom krisberedskapsövningar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Här kan du läsa mer om MSBs samverkan med trossamfunden.