Webbsajten är under konstruktion

Om vår verksamhet

Samla rikstäckande muslimska organisationer i Sverige och främja samarbete och dialog mellan dem
Stärka den muslimska civila samhället och den svenskmuslimska identiteten
Påverka och opinionsbilda i frågor som rör muslimska gruppen i Sverige och i resten av världen samt inspirera muslimer i Sverige att förena sig kring gemensamma utmaningar, mål och intressen
Bredda dialogen och samarbetet mellan muslimer och representanter för andra livsåskådningar

Som en del av det svenska civila samhället agerar vi ofta som en länk mellan individen och staten samt arbetar för att stärka MR-skyddet och motverka diskrimineringen.

Bland annat kan det handla om att trygga religionsfriheten så att våra medlemmar kan känna sig fria att organisera sig kring och engagera sig i sina församlingar.

Vi vill också bredda dialogen och samarbetet mellan muslimer och representanter för andra livsåskådningar och intressegrupper i syfte att stärka respekten och samexistensen mellan olika grupper i samhället.

Med detta syfte deltar Rådet i den kontinuerliga dialogen mellan olika aktörer inom det religiösa civila samhället och även med berörda myndigheter och politiker.

Det kan handla om krisberedskapsfrågor, utbildnings- och bildningsfrågor, sociala frågor, frågor om trygghet och säkerhet med mera.