Webbsajten är under konstruktion

Våra medlemsorganisationer

Länkar

Sveriges muslimska råds medlemsorganisationer

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) representerar troende Bosniaker och andra muslimer i Sverige.
En majoritet av BIS medlemmar kom till Sverige mellan 1992 och 1995, framförallt från Bosnien-Hercegovina, men också från andra delar av det västra Balkan. Mycket tidigt började Bosniaker organisera sig och redan i slutet av 1992 bildades de första församlingarna i Sverige. År 1995 gick tretton av dessa församlingar ihop och bildade Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund som senare bytte namn till Bosniakiska Islamiska Samfundet. I dag består BIS av 26 församlingar med ungefär 12 000 medlemmar runtom i Sverige.

Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
tel: 0520 499 064
0763 102 447
E-post: kontakt@izb.se
www.izb.se


Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) är den första godkända muslimska riksorganisationen i Sverige som grundades år 1974.
FIFS är en ideell, religiös och demokratisk trossamfund som består av 52 föreningar och betjänar 30 629 registrerade medlemmar. Samfundet är en partipolitiskt obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling.
Vi verkar aktivt för dialog, integration, respekt och tolerans.

Kapellgränd 10
116 25 Stockholm
Tel: 08- 509 109 24
Fax: 08- 509 109 11
E-post: info@fifs.se
www.fifs.se


Islamiska Förbundet i Sverige

Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) är en ideell organisation, som grundades 1981.
Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa.

Kapellgränd 10
116 25 Stockholm
Tel: 08-509 109 00
E-post: info@islamiskaforbundet.se
www.islamiskaforbundet.se/sv/

Islamiskt Informations Forum

Islamiskt Informations Forum (IIF) är en ideell förening grundat 1986 vars syfte är att sprida korrekt och aktuell information om Islam i det svenska samhället. Informationen är till för både muslimer och icke muslimer.
IIF:s huvudsakliga målgrupp är muslimska konvertiter. Organisationens arbete är inte enbart att tillgodose konvertiterna med information, utbildningar och stöd men även att de dem en röst.

Kapellgränd 10
116 25 Stockholm
Tel: 08-509 109 00
076-84 16 243
E-post: info@islamisktforum.se
www.islamisktforum.se


Islamic Relief Sverige

Islamic Relief Sverige grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. Inspirerade av islamiska värderingar vill Islamic Relief vara förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke.
Islamic Relief är en internationell ideell organisation (NGO) som är medlem i FN: s Ekonomi och Socialråd, undertecknare till "the Code of Conduct" för de internationella Röda Korset och Röda Halvmånen rörelserna och NGO: s Katastrof bistånd samt medlem i Forum Syd.
Islamic Relief finns idag i över 40 länder runtom i världen.

Box 4334, 102 67 Stockholm
Växel: 08- 5888 6550
E-post: info@islamic-relief.se
www.islamic-relief.se


Sveriges Unga Muslimer

Sveriges Unga Muslimer (SUM) är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation för Sveriges muslimer. SUM samlar 42 lokalföreningar och över 2 800 medlemmar från hela landet. Organisationen grundades 1991 med dåvarande namnet Sveriges Muslimska Ungdomsförbund (SMUF). Syftet var att samla de muslimska ungdomsföreningarna, som fanns på olika platser i landet, under ett och samma förbund.

Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna
Tel: 08-653 98 62
E-post: info@ungamuslimer.se
ungamuslimer.se