Mål och organisation

intro1

Sveriges Muslimska Råd är en ideell, demokratisk och partipolitiskt obunden organisation som samlar muslimska riksorganisationer i Sverige.
Rådet arbetar utifrån en balanserad och tolerant islamisk helhetssyn på människa och samhälle.

Rådet syftar till att främja den muslimska gruppens gemensamma intressen och behov av att bevara sin tro, identitet och kulturella egenart och samtidigt verka för en harmonisk integrering i samhället.

Organisation

Medlemsorganisationerna utgör grunden för rådets organisation. De samlas vartannat år på kongressen för att välja rådets styrelse. Mellan kongresserna samlas medlemmarna på representantskapet för att besluta om rådets angelägenheter.

Styrelsen ansvarar för att leda, företräda och förvalta rådet mellan representantskapen och kongresserna.

Organisationsskiss:

Kongress Representantskap
 
Styrelse
 
Kansli
 
Projekt och arbetsgrupper