Nyheter

vagra hata
Den 26 januari 2015

Svenska religiösa ledare: Vi vill se ett slut på våldet - Vägra hata!

Pressmeddelande från Sveriges interreligiösa råd.

Företrädare för åtta religioner i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i manifestationen Vägra hata! Under helgen den 30 januari – 1 februari kommer budkavlar med ett uttalande från Sveriges interreligiösa råd att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

- Vi vill vi genom denna unika manifestation tydligt visa att religionerna inte är i konflikt med varandra. Vi vill samarbeta och stötta det demokratiska samhället i Sverige och bidra till samhällsbyggande, säger Elvir Gigovic, ordförande Sveriges muslimska råd och medlem i Sveriges interreligiösa råd.

Ledare för alla religiösa grupper i Sverige har i Sveriges interreligiösa råd undertecknat ett dokument där de helt tar avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet. Rådet markerar kraftigt mot fortsatt spridning av religionsfientlighet, antisemitism och muslimhat i Sverige.

- Vi lever i en tid då främlingsfientligheten ökar och många människor trakasseras och förföljs bland anat för sin övertygelse skull. Detta vill vi synliggöra genom manifestationen Vägra hata! Som religiösa företrädare tar vi avstånd från våldshandlingar som begås religionens namn, säger Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och medlem i Sveriges interreligiösa råd.

För att understryka den gemensamma kampen mot hatet förenas därför religionerna i manifestationen Vägra hata! under helgen som inleder World Interfaith Harmony Week. På olika platser i Sverige kommer religiösa företrädare att lämna över budkaveln med uttalandet från Sveriges interreligiösa råd till varandras heliga rum. Ett exempel på detta är att Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet och Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd läser upp uttalandet i Storkyrkan i Stockholm under gudstjänsten klockan 11 söndagen den 1 februari.

- Vi har valt budkavlen som symbol eftersom den sedan urminnes tider varit det svenska sättet att varna för fara, säger Lena Posner-Körösi och fortsätter,
- Vi beklagar djupt att det i religionens namn så ofta väckt hat istället för kärlek.
- Vi tar helt avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet och hatbrott. När det sker måste vi varna för fara.

Onsdagen den 4 februari överlämnas en budkavle av representanter för Sveriges interreligiösa råd till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke klockan 14 på Kulturdepartementet. Vid detta möte medverkar även ungdomar från det interreligiösa arbetet Tillsammans för Sverige.

Manifestationer på många platser i Sverige under helgen

Förutom i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå kommer även interreligiösa manifestationer äga rum i bland annat Linköping, Norrköping, Växjö, Eskilstuna och Karlstad. I Linköping samlas man utanför Domkyrkan klockan 11 lördagen 31 januari för att gå ner till S:t Larsgatan och avsluta med att läsa upp uttalandet upp på Stora torget. Även i Umeå äger en interreligiös manifestation rum på Rådhustorget lördagen 31 klockan 12.

- Som religiös företrädare måste jag hela tiden betona respekten och kärleken för andra människor. Religion och hat och våld inte hör ihop, säger Karin Wiborn generalsekreterare för Sveriges kristna råd och understryker att de religiösa ledarna vill stå vid varandras sida i solidaritet.
- När en grupp utsätts för aggressivitet, hot eller våld kommer därför Sveriges interreligiösa råd kunna fatta beslut om stödmanifestationer.

Ur uttalandet från Sveriges interreligiösa råd:

Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det skapas i våra egna sammanhang. /---/ Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata!

Klicka här för att läsa uttalandet från Sveriges interreligiösa råd.
För mer information se: www.vagrahata.se
Sociala medier: #vagrahata

Kontaktpersoner Vägra hata!
Mikael Stjernberg, Kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd
08-453 68 57, mikael.stjernberg@skr.org
Eva-Maria Munck, koordinator fredsfrågor på Sveriges kristna råd
08-453 68 08, eva-maria.munck@skr.org

Media som önskar medverka vid överlämningen av budkavlen till ministern på Kulturdepartementet den 4 februari kl.14 ska anmäla detta senast tisdag 3 februari till Kristoffer Talltorp, kristoffer.talltorp@regeringskansliet.se

Följ oss på Facebook