Nyheter

Den 12 februari 2015

Möte med statsminister den 11 februari 2015

Den 11 februari deltog Sveriges muslimska råd tillsammans med Judiska Centralrådet i Sverige och Sveriges kristna råd på ett möte hos statsministern Stefan Löfven.

Syftet med mötet var att diskutera samhällsutmaningar som vi möter idag samt se hur de religiöst organiserade grupperna kan bidra för att möta dessa.

Det var ett givande samtal där bland annat frågor om växande rasism och aviserat minskat statsstöd till trossamfund togs upp, men även symbolkraften i händelsen där ett 9-årigt flyktingbarn behandlats på ett mycket grovt sätt av en säkerhetsvakt i Malmö.

Statsministern uttryckte sin oro över de senaste våldsaktionerna och hoten mot religiösa ledare och trossamfundens lokaler. Han önskar starta ett offentligt samtal om moral och etikfrågor i samhället och menar att trossamfunden kan vara en resurs i detta arbete.

Följande frågor och budskap har lyfts upp och förmedlats från SMR-s sida:

• Att det religiösa civila samhället inte har ett särskilt ansvar att lösa alla samhällsutmaningar som rör rasism och intolerans, men att vi är villiga att ta ett ansvar och att vi behöver resurser för det. I ljuset av det så var det problematiskt att det knappa stödet till trossamfund sänks ytterligare. Alla tre religiösa representanterna önskade att regeringen omprövar sitt förslag inför kommande budgetar.

• Att vi tycker att det är bra att regeringen har fokus på islamofobi och att vi hoppas att statsministern uppmuntrar fler statsråd att intressera sig för frågan. Det är viktigt att öppna upp för dialog med det muslimska civila samhället för att på så sätt få en bredare problemdefinition och fler förslag på lösningar.

• Att problemet med islamofobi, som har blivit så omfattande, kräver att fler aktörer engageras i kampen mot den. Även det muslimska civila samhället behöver, vid sidan av FFLH (Forum För levande historia), inkluderas i detta arbete.

• Att man, i kampen mot terrorismen, borde vara uppmärksam på att inte direkt likställa en ortodox/sträng/fundamental religiös livsåskådning med ett potentiellt säkerhetshot.
Terrorister i Frankrike och ISIS var inte framförallt religiösa extremister, utan terrorister.
I deras fall framgår det att de som sådana mer har formats av sociala och politiska missförhållanden i mellanöstern än av religionen. Deras religiösa extremism bör snarare ses som en konsekvens än en grund till problemet.

• Det kändes också lämpligt att i detta sammanhang ta upp den aktuella händelsen som utspelade sig på tågstationen i Malmö.
När säkerhetsvakten på ett mycket grovt sett omhändertog den 9-årige pojken uttalade pojken trosbekännelse, i tron att han skulle dö.
Pojkens gest hade ett starkt symbolvärde och djup beröring för den muslimska minoriteten.

Under mötet passade representanterna från de tre religiösa paraplyorganisationerna också på att gemensamt lämna över budkavlen med budskap om att "vägra hata" till statsministern.

Överlämnandet av budkavlen är en del av Sveriges interreligiösa råds kampanj som startades i samband med World Interfaith Harmony Week.

Under kampanjen agerar företrädare för åtta religioner i Sverige gemensamt mot hat och för fred. Statsministern uppskattade det mycket och uttryckte att han vill hjälpa till att sprida budskapet. Han vill också gärna se religionerna i Sverige fortsatta med sitt gemensamma arbete för religionsfrihet och ett öppet samhälle.

Följ oss på Facebook