Webbsajten är under konstruktion

Nyheter

rsz vetenskapsradet helena 1Den 23 november 2017

Dialogmöte med Vetenskapsrådet


Sveriges muslimska råd deltog i dialogmötet om forskningsbehov och forskningsmöjligheter inom migration och integration som organiserades av Vetenskapsrådet den 23 november 2017

Vetenskapsrådet har ett uppdrag att inrätta ett nytt tioårigt nationellt forskningsprogram om migration och integration och med anledning av programstarten har bjudit in forskare samt representanter för organisationer som arbetar praktiskt med dessa frågor till ett dialogmöte. Mötet hade för mål att inventera forskningsbehov och forskningsmöjligheter inom områdena migration och integration samt att dela kunskaper och erfarenheter för att identifiera viktiga kunskapsluckor och utmaningar som forskning på sikt kan bidra till att möta.

De närvarande hade möjlighet att diskuttera:
• de viktigaste utmaningarna inom områdena migration och integration, idag och i framtiden,
• vilken forskning som bedrivs idag och vilken som behövs framöver,
• hur forskningsresultat kan bidra till att möta utmaningarna på området,
• förväntningar på ett forskningsprogram av det här slaget.

En av rekomendationerna för förskning som diskuterades under mötet var bl.a. konsekvenser av den snabba och tillfälliga lagändringen till restriktiv migrationspolitik.

Mer on den nationella forskningsprogrammet inom migration och integration kan du läsa här.

Mer om forskning samt publikationer om migration och integration hittar du på Delmi:s webplats (Delegationen för migrationsstudier) www.delmi.se
Följ oss på Facebook