Webbsajten är under konstruktion

Nyheter

flicka foto-elvis-barukcicDen 11 juli 2016

Att minnas Srebrenica

I ett land som Sverige som har levt i fred i 200 år kan det vara lätt att ta fred, frihet och demokrati för givna.

Idag när rasism och xenofobi återigen har gjort intrång i våra demokratiska samhällen är det ytterst viktigt att dra lärdom från händelser som folkmordet i Srebrenica (Bosnien och Hercegovina). I år är det 21 år sedan man medvetet och systematiskt mördade och fördrev människor bara på grund av vilka de är.


Att kontinuerligt påminnas om Srebrenica måste vara en del i en aktiv process där man lär sig av historien.

Det är nödvändigt för att kunna känna igen de mekanismer och motiv som ligger bakom ett folkmord så det kan förhindras.

Vad Srebrenica lär oss är att folkmord inte händer över en natt. Första steget mot folkmordet är hatpropaganda och avhumanisering av de "andra".

Det är oroväckande att se hur samma sorts retorik, som en gång var en del av hatpropagandan mot icke-serber under Balkankriget, florerar idag fritt i våra medier och används i den offentliga debatten.

Nu när vi vet att sådan hatpropaganda och även själva folkmordet redan har inspirerat extremister i vår omgivning (så som Anders Breivik) att gå från ord till handling, måste vi vara mer beslutsamma att slå vakt om vårt samhälles värderingar där den grundläggande principen om alla människors lika värde, frihet och samexistens på lika villkor är en självklarhet.

En av de överlevande från Srebrenica sa en gång: " Det som hände i Srebrenica kan hända överallt. Det kan hända i ert land om ni låter fel personer komma till makt."

Genom de senaste 20 åren har man mints Folkmordet i Srebrenica och hedrat dess offer världen över. Man har arrangerat minnesmanifestationer, demonstrerat för sammanhållningen, mot fascismen och utkrävt ansvar, delat ut pris till antirasister, gjort filmer, skapat konst, vävt mattor, hållit tal, arbetat politiskt, organiserat studieresor, deltagit i fredsmarscher, cykelmaraton, besökt minnesplatsen eller hjälpt till att återta identiteter till offren som alltför ofta har reducerats till markeringar på inventeringslistan av en massgrav.

I Sverige den 11 juli i år kommer Stiftelsen Expos plattform för lokala antirasistiska grupper Tillsammansskapet, tillsammans med APU Network och Bosniakiskt Kulturcenter att anordna minnesmanifestationer för att hedra de som föll offer för folkmordet i Srebrenica. Mer info här

Kista Folkhögskola arrangerar minnesstund för Srebrenicas offer med utdelning av 11-juli priset. Mer info här

Vi kan alla hedra minnet av folkmordets offer genom att dra lärdom från det för att kunna bevara frihet och demokrati i våra samhällen.

Mer information om folkmordet i Srebrenica kan du hitta på:

http://expo.se/nationalism/

https://www.srebrenica.org.uk/

http://www.srebrenica-mappinggenocide.com/en/

http://www.srebrenica360.com/

United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
http://www.icty.org/specials/srebrenica20/?q=srebrenica20/

På fotografiet: En bosnisk flicka bland kistorna vid begravningen av de nyidentifierade offer i Srebrenica, den 11 juli 2009
(Foto: Elvis Barukčić/AFP/Getty Images)

Följ oss på Facebook