Webbsajten är under konstruktion

Nyheter

rsz forgotten women pic 2Den 1 juni 2016

Ny rapport, Effekten av islamofobi på muslimska kvinnor


Den 26 maj publicerade ENAR (Europeiska nätverket mot rasism) en ny rapport som visar den växande islamofobins effekt på muslimska kvinnors liv i Europa.


Rapporten "Bortglömda kvinnor: effekten av islamofobi på muslimska kvinnor" ("Forgotten Women: the impact of Islamophobia on Muslim Women") omfattar åtta europeiska länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Sverige och Storbritannien och visar bl.a. hur muslimska kvinnor drabbas av flerfaldig diskriminering.

De upplever samma ojämlikhet som andra kvinnor, i arbetslivet och i förhållande till verbal och fysiskt våld, men det förvärras av ytterligare faktorer såsom religion och/eller etnicitet. Samtidigt är det väldigt lite som görs för att samla övergripande data och ta itu med denna intersektionella formen av rasism.

Rapporten visar ytterligare hur fördomar och stereotypa framställningar av muslimska kvinnor florerar i medierna och används i den offentliga debatten, däribland av en del av politiker.
Denna negativa uppmärksamhet skapar grogrund för diskriminering och våld i vardagen. Muslimska kvinnor är också mer utsatta för hatbrott och våld med islamofobiska motiv än muslimska män.

Under projektets gång, förutom att synliggöra muslimska kvinnors utsatthet har man också inlett en dialog mellan antirasistiska och feministiska rörelser och uppmuntrat partnerskap mellan dessa två.

"Muslimska kvinnor utsätts för diskriminering och våld på grund av att de är kvinnor och muslimer, men ingenting görs för att ta itu med den flerfaldiga diskriminering som de möter", säger Sarah Isal, ENARs ordförande.
"EU har inte råd att utesluta och glömma muslimska kvinnor om det står upp för jämställdhet och kampen mot rasism. EU-lagar som skyddar mot diskriminering på arbetsmarknaden och hatbrott måste effektivt skydda dem med."

I rapporten ges ett antal rekommendationer för olika aktörer (myndigheter på EU och nationell nivå, jurister, polis, arbetsgivare, fackföreningar, civilt samhälle m.fl.) om hur man ska tackla detta allvarliga problem.

Läs hela rapporten som pdf här.

Läs den nationella rapporten för Sverige här.

Läs faktablad för Sverige här.

Se en kort video om hur muslimska kvinnor i Europa definierar sig själva här.

Hitta mer information om projektet och undersökningen här.


Följ oss på Facebook