Webbsajten är under konstruktion

Institutionssjälavård

intro3

Inom området institutionssjälavård sker samordning av verksamheten inom Kriminalvården, andlig vård inom hälso- och sjukvården, samt på högskola/universitet.

Andlig vård i kriminalvården

Sveriges kristna råd, SKR, har det övergripande ansvaret för andlig vård i Kriminalvården. Sveriges muslimska råd samordnar och rekryterar imamer.

Vid varje anstalt och häkte finns en nämnd för andlig vård (NAV) som samordnar arbetet med den andliga vården.

Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för Andlig Vård, NAV.
Målet är ett samhälle med större trygghet och mindre kriminalitet genom att bekämpa återfall i brott.

Andlig vård inom hälso-och sjukvården

Sjukhusimamkoordinatorerna arbetar genom muslimska trossamfund.
Själavården på sjukhus kan du läsa mera om på Muslimsk Sjukhuskoordinator

Externa länkar

Kriminalvården
Kristen andlig vård

Kontakt

Telefon: 076-264 03 58
E-post: nav@sverigesmuslimskarad.org