Material

 

Material från Kriminalvården

"Bättre ut"
Kriminalvårdens vision och värdegrund

Om Kriminalvårdens fyra nollvisioner: Inga rymningar. Inga droger. Inga kriminella aktiviteter. Inget våld. Inga hot eller trakasserier.

 Ladda hem (pdf)

Andlig vård inom kriminalvården
En kunskapsöversikt

En kunskapsöversikt om andlig vård inom kriminalvården.

 Ladda hem (pdf)

Att bryta en kriminell livsstil
En studie om olika påföljder inom kriminalvården samt att närmare studera vändpunkter i intagnas livsföring.

 Ladda hem (pdf)

Informationshäfte om barn som har mamma eller pappa i fängelse
Om barn till intagna föräldrar

 Ladda hem (pdf)  

Material om islam

Att förbereda sig för bönen

PDF Ladda hem (pdf)

Hur man gör bönen (salat)

PDF Ladda hem (pdf)

Fastan

PDF Ladda hem (pdf)

Zakat al Fitr

PDF Ladda hem (pdf)

Profeten Muhammeds tal om Ramadan

PDF Ladda hem (pdf)  

Blanketter till medarbetare

Arvodesräkning

PDF Ladda hem (pdf)

Kontakt

Telefon: 076-264 03 58
E-post: nav@sverigesmuslimskarad.org