Att arbeta med intagna

För att antas som muslimsk NAV-medarbetare krävs också att man

 • har en imamutbildning, utbildning i socialt arbete eller motsvarande erfarenhet
 • är personligt mogen och stabil
 • har professionell inställning och uppträdande även utanför sitt engagemang inom NAV-verksamheten
 • har respekt och förståelse för vad religionsfrihetslagen innebär
 • har multireligiös vilja, respekt och kunskap
 • talar god svenska
 • har förmåga att bemöta personer i kris eller andra svåra situationer
 • har intresse och vilja att lära och förstå Kriminalvårdens organisation, regelverk och arbetsmetoder och är beredd att gå utbildningar och delta i kontinuerlig kompetensutveckling


NAV-medarbetaren har möjlighet gå grundkurs och fortbildning som arrangeras av Sveriges kristna råd.

Meriterande är om man

 • har utbildning i eller erfarenhet om socialt arbete eller om arbete med återanpassning av intagna eller utbildning eller erfarenhet om arbete inom kriminalvården
 • har arbetat med sociala frågor hos en muslimsk församling
 • har arbetat med interreligiösa frågor eller integrationsfrågor
 • talar flera språk


Muslimsk NAV-medarbetare har rätt till

 • att få introduktion och utbildning
 • att få ersättning för arbete enligt överenskommelse med Kriminalvården eller genom avtal med en muslimsk församling.
 • att få kompetensutveckling
 • att få stöd och uppbackning från Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd och Kriminalvården i att utföra sitt arbete
 • att klaga hos SMR om ett missförhållande

NAV-medarbetares roll

NAV-medarbetare vill:
 • hjälpa den intagna att hantera den personliga krisen som frihetsberövandet innebär
 • möta den intagne som medmänniska och själasörjare
 • genom enskilda samtal ge den intagne möjlighet att bearbeta sådant som skapar ångest och oro
 • hjälpa den intagne att bearbeta sin sorg och stödja honom/henne i att i framtiden skapa sunda relationer
 • låta den intagne bearbeta sina upplevelser och känslor samt skapa en självförståelse och omvärldskunskap
 • bearbeta frågor om ansvar och skuld, straff och möjligheter till försoning
 • motivera till goda sociala kontakter och stödja i att våga gå in i behandlingsprocesser
 • hjälpa den intagne att finna stöd till och väcka hopp om att börja ett liv utan risk för återfall
 • vara behjälplig vid kriser och konflikter, olyckor, dödsfall och meddelanden om dödsfall
 • informera församlingar och samhälle om fängelsesjälavården och kriminalvården
 • i sitt eget beteende och kommunikation ge god exempel för de intagna om hur islam kan skapa trygghet, hela och lyfta människan trots karga omständigheter
 • bidra till en god samarbetsklimat med andra NAV-medarbetare

Gudstjänster

I NAV-verksamhet kan ingå att genomföra gemensamma bönestunder på verksamhetsstället. Vid de gemensamma muslimska högtiderna bör en särskild aktivitet anordnas. Sveriges muslimska råd ska meddela Kriminalvården om högtiderna.

Gruppaktiviteter

I NAV-verksamheten ingår också att planera gruppaktiviteter inom ramen för den andliga vården t ex besöksgrupper, samtalsgrupper och utbildningstillfällen

Samarbete med kriminalvårdspersonal

NAV-medarbetaren vill i mötet med personalen:

 • företräda den muslimska livssynen och etiska aspekter vid utbildning och kompetensutveckling
 • vara beredd att hjälpa vid extraordinära händelser
 • arbeta inom institutionen för att skapa goda relationer, öka personalens kännedom om religionens och kulturtillhörighetens betydelse för återanpassning till samhället
 • skapa en god atmosfär och genom sin öppna inställning och tydliga samarbetsvilja agera som god exempel för de intagna om hur islam verkar som helande och trygghetsskapande livsstil.

Kontakt

Telefon: 076-264 03 58
E-post: nav@sverigesmuslimskarad.org