Nyheter

 • Sveriges interreligiösa råd, uttalande i samband med FN dagen 24 oktober

  Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och skyddar individens frihet att, oavsett ålder eller kön, välja religion eller livsåskådning. Idag är religionsfriheten inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och i svensk grundlag. Läs mer...  
 • rsz dn artikel bild prastDen 10 augusti

  DN Debatt. "Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp"

  Ett viktigt inlägg i debatten om en av vår tids stora utmaningar.
  En gemensam artikel undertecknad av representanter för Katolska kyrkan, Svenska kyrkan, Stockholms judiska församling, Sveriges imamråd och Sveriges muslimska råd.
  Läs mer...  
 • flicka foto-elvis-barukcicDen 11 juli 2016

  Att minnas Srebrenica

  I ett land som Sverige som har levt i fred i 200 år kan det vara lätt att ta fred, frihet och demokrati för givna.

  Idag när rasism och xenofobi återigen har gjort intrång i våra demokratiska samhällen är det ytterst viktigt att dra lärdom från händelser som folkmordet i Srebrenica (Bosnien och Hercegovina). I år är det 21 år sedan man medvetet och systematiskt mördade och fördrev människor bara på grund av vilka de är.

  Läs mer...  
 • Beautiful-Eid-Mubarak-Backgrounds-624x321Den 5 juli


  Eid Al-Fitr Mubarak

  Läs mer...  
 • rsz ramadan kareem 2016

  Ramadan Kareem

  En välsignad och fridfull Ramadan
  önskar
  Sveriges Muslimska Råd
  Läs mer...  
 • rsz forgotten women pic 2Den 1 juni 2016

  Ny rapport, Effekten av islamofobi på muslimska kvinnor


  Den 26 maj publicerade ENAR (Europeiska nätverket mot rasism) en ny rapport som visar den växande islamofobins effekt på muslimska kvinnors liv i Europa.

  Läs mer...  
 • logo2 Den 16 maj 2016

  Kongress efter Ramadan 


  Läs mer...  
 • Elvir kupolen 2

  "Viktigt att berätta om det goda vi gör"

  Intervju med  Sveriges muslimska råds ordförande i tidskriften Kupolen 

  Muslimska församlingar runt om i Sverige gör mycket social verksamhet, men nästan ingen vet om det.
  Läs mer...
 • image8

  En alternativrapport i sammanfattning till svar på svenska regeringens rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering.

  Läs mer

   
 • Muslimsk Sjukhuskoordinator